Abboner på denne kalenderen (få den inn i Outlook etc)
MånedUkeDatoTidTypeBeskrivelse
des49søn. 9.1214.45Sanitetsvakt
Sanitetsvakt Nissefest/fakkeltog Sartor Være der 17.45
Sanitetsvakt Nissefest/fakkeltog
50tir. 11.1218.00Korpskveld
Fellesøvelse Osterøy har ansvaret
Korpskveld Barmark
jan2tir. 8.1Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
3tor. 17.118.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 18.1Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Fana
lør. 19.1 Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Fana
søn. 20.1Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Fana
4tor. 24.118.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 25.1Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Fana
lør. 26.1 Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Fana
søn. 27.1Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Fana
5man. 28.118.00Øvelse
Fellesøvelse i OS
Fellesøvelse
febfre. 1.212.00Eksterne kurs
instruktørkurs
Instruktørkurs
lør. 2.2 Eksterne kurs
instruktørkurs
Instruktørkurs
søn. 3.2 -> 16.00Eksterne kurs
instruktørkurs
Instruktørkurs
6tir. 5.2Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
tor. 7.218.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
lør. 9.2Eksterne kurs
KSAM
KSAM Fana
søn. 10.2Eksterne kurs
KSAM
KSAM Fana
7ons. 13.2Eksterne kurs
Teori dag 1
KSOR Vinter Arna/Åsane
tor. 14.218.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
lør. 16.208.00Eksterne kurs
BRO
BRO
søn. 17.2 -> 18.00Eksterne kurs
BRO
BRO
8ons. 20.2Eksterne kurs
Teori dag 2
KSOR Vinter Arna/Åsane
tor. 21.218.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 22.2Eksterne kurs
Praksis
KSOR Vinter Arna/Åsane
Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Bergen
lør. 23.2 Eksterne kurs
Praksis
KSOR Vinter Arna/Åsane
 Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Bergen
søn. 24.2Eksterne kurs
Praksis
KSOR Vinter Arna/Åsane
Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Bergen
9man. 25.2Øvelse
Fellesøvelse NORDHORDALAND Dato ikke satt
Fellesøvelse
marfre. 1.3Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Bergen
lør. 2.3 Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Bergen
søn. 3.3Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Bergen
10tir. 5.3Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
tor. 7.318.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 8.318.00Eksterne møter
Distrikts årsmøte 2019
Distrikts årsmøte
lør. 9.3 Eksterne møter
Distrikts årsmøte 2019
Distrikts årsmøte
søn. 10.3 -> 16.00Eksterne møter
Distrikts årsmøte 2019
Distrikts årsmøte
11tir. 12.3Eksterne kurs
Teori
KSOR Bergen
ons. 13.3Eksterne kurs
Teori
KSOR Bergen
tor. 14.318.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 15.3Eksterne kurs
Praksis
KSOR Bergen
lør. 16.3 Eksterne kurs
Praksis
KSOR Bergen
søn. 17.3Eksterne kurs
Praksis
KSOR Bergen
12tir. 19.318.00Eksterne møter
Område møte
Område møte
tor. 21.318.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
13tor. 28.318.00Øvelse
Fellesøvelse hos Laksevåg
Fellesøvelse
apr14tir. 2.4Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
tor. 4.418.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 5.4Eksterne kurs
Beredskapshelg
Beredskapshelg
lør. 6.4 Eksterne kurs
Beredskapshelg
Beredskapshelg
søn. 7.4Eksterne kurs
Beredskapshelg
Beredskapshelg
15tor. 11.418.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
16tor. 18.418.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
17tor. 25.418.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
18.00Øvelse
Fellesøvelse hos Sotra
Fellesøvelse
fre. 26.4Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Arna/Åsane
lør. 27.4 Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Arna/Åsane
søn. 28.4Eksterne kurs
Helg 1
KFØR Arna/Åsane
18man. 29.4Eksterne kurs
Teori en gang i uke 18
KSOR Fana
maitor. 2.518.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 3.5Eksterne kurs
Praksis
KSOR Fana
Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Arna/Åsane
lør. 4.5 Eksterne kurs
Praksis
KSOR Fana
 Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Arna/Åsane
søn. 5.5Eksterne kurs
Praksis
KSOR Fana
Eksterne kurs
Helg 2
KFØR Arna/Åsane
19man. 6.5Eksterne kurs
100 kurs kampanje
100 kurs kampanje
tir. 7.5 Eksterne kurs
100 kurs kampanje
100 kurs kampanje
Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
ons. 8.5 Eksterne kurs
100 kurs kampanje
100 kurs kampanje
tor. 9.5 Eksterne kurs
100 kurs kampanje
100 kurs kampanje
18.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 10.5 Eksterne kurs
100 kurs kampanje
100 kurs kampanje
lør. 11.5 Eksterne kurs
100 kurs kampanje
100 kurs kampanje
søn. 12.5Eksterne kurs
100 kurs kampanje
100 kurs kampanje
20tor. 16.518.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
21tor. 23.518.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
22man. 27.518.00Øvelse
Fellesøvelse hos Arna/Åsane Dato ikke satt
Fellesøvelse
jun23tir. 4.6Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
tor. 6.618.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
24man. 10.608.00Sanitetsvakt
Skjærgårdsrittet 2019 ikke bekreftet
Skjærgårdsrittet 2019
tor. 13.618.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
25tor. 20.618.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
26man. 24.618.00Øvelse
Fellesøvelse hos Bergen Dato ikke satt
Fellesøvelse
jul27tir. 2.7Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
aug32tir. 6.8Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
33tor. 15.818.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
34tor. 22.818.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
sep36tir. 3.9Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
tor. 5.918.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
18.00Eksterne møter
Område møte
Område møte
37tor. 12.918.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
38tor. 19.918.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
39man. 23.9Øvelse
Fellesøvelse hos Fana Dato ikke satt
Fellesøvelse
okt40tir. 1.10Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
tor. 3.1018.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
lør. 5.10Øvelse
Område øvelse
Område øvelse
41tor. 10.1018.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 11.1018.00Eksterne kurs
TRØKK
TRØKK
18.00Eksterne møter
Instruktør samling
Instruktør samling
lør. 12.10 Eksterne kurs
TRØKK
TRØKK
-> 16.00Eksterne møter
Instruktør samling
Instruktør samling
søn. 13.10 -> 16.00Eksterne kurs
TRØKK
TRØKK
42tor. 17.1018.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
43tor. 24.1018.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
44man. 28.10Øvelse
Fellesøvelse hos Osterøy Dato ikke satt
Fellesøvelse
nov45tir. 5.11Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
tor. 7.1118.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
fre. 8.1118.00Eksterne møter
Ledersamling hjelpekorps
Ledersamling hjelpekorps
lør. 9.11 Eksterne møter
Ledersamling hjelpekorps
Ledersamling hjelpekorps
søn. 10.11 -> 16.00Eksterne møter
Ledersamling hjelpekorps
Ledersamling hjelpekorps
46tor. 14.1118.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
47tor. 21.1118.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
48man. 25.11Øvelse
Fellesøvelse hos Os Dato ikke satt
Fellesøvelse
des49tor. 5.1218.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld
19.00Eksterne møter
Område møte
Område møte
fre. 6.1212.00Eksterne kurs
Instruktør kurs
Instruktør kurs
lør. 7.12 Eksterne kurs
Instruktør kurs
Instruktør kurs
søn. 8.12 -> 16.00Eksterne kurs
Instruktør kurs
Instruktør kurs
50tir. 10.12Eksterne møter
Aksjonsledermøte
Aksjonsledermøte
tor. 12.1218.00Korpskveld
Tema kommer
Korpskveld