Abboner på denne kalenderen (få den inn i Outlook etc)
MånedUkeDatoTidTypeBeskrivelse
aug32tir. 4.817.00Båtvakt
Patrulje
18.00Interne møter
planleggingsmøte ksjø
ksjø planlegging
ons. 5.817.00Båtvakt
Patrulje
tor. 6.817.00Båtvakt
Patrulje
fre. 7.817.00Båtvakt
Patrulje
lør. 8.810.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
søn. 9.810.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
33man. 10.817.00Båtvakt
Patrulje
tir. 11.817.00Båtvakt
Patrulje
ons. 12.817.00Båtvakt
Patrulje
tor. 13.817.00Båtvakt
Patrulje
fre. 14.817.00Båtvakt
Patrulje
lør. 15.810.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
søn. 16.810.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
34man. 17.817.00Båtvakt
Patrulje
tir. 18.817.00Båtvakt
Patrulje / Aspirant Opplæring
ons. 19.817.00Båtvakt
Patrulje
tor. 20.817.00Båtvakt
Patrulje
fre. 21.817.00Båtvakt
Patrulje
lør. 22.810.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
søn. 23.810.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
35man. 24.817.00Båtvakt
Patrulje
tir. 25.817.00Båtvakt
Patrulje
ons. 26.817.00Båtvakt
Patrulje
tor. 27.817.00Båtvakt
Patrulje
fre. 28.817.00Båtvakt
Patrulje
lør. 29.810.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
søn. 30.810.00Båtvakt
Patrulje Aspirant/Nk Opplæring
16.00Båtvakt
Patrulje
36man. 31.817.00Båtvakt
Patrulje
18.00Eksterne kurs
Stabsmøte
KSJØ KURS NR. 1 høst 2020
septir. 1.917.00Båtvakt
Patrulje
ons. 2.917.00Båtvakt
Patrulje
tor. 3.917.00Båtvakt
Patrulje
fre. 4.917.00Båtvakt
Patrulje
lør. 5.910.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
søn. 6.910.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
37man. 7.917.00Båtvakt
Patrulje
tir. 8.917.00Båtvakt
Patrulje
ons. 9.917.00Båtvakt
Patrulje
tor. 10.917.00Båtvakt
Matros Utsjekk
fre. 11.9Eksterne kurs
Ksjø - crew på båten
KSJØ KURS NR. 1 høst 2020
Eksterne kurs
KSJØ - Stab
KSJØ KURS NR. 1 høst 2020
lør. 12.9 Eksterne kurs
Ksjø - crew på båten
KSJØ KURS NR. 1 høst 2020
 Eksterne kurs
KSJØ - Stab
KSJØ KURS NR. 1 høst 2020
søn. 13.9Eksterne kurs
Ksjø - crew på båten
KSJØ KURS NR. 1 høst 2020
Eksterne kurs
KSJØ - Stab
KSJØ KURS NR. 1 høst 2020
38man. 14.917.00Båtvakt
Patrulje
tir. 15.917.00Båtvakt
Patrulje / NK opplæring
ons. 16.917.00Båtvakt
Patrulje
tor. 17.917.00Båtvakt
Patrulje
fre. 18.917.00Båtvakt
Patrulje
lør. 19.910.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
søn. 20.910.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
39man. 21.917.00Båtvakt
Patrulje
tir. 22.917.00Båtvakt
Patrulje
ons. 23.917.00Båtvakt
Patrulje
tor. 24.917.00Båtvakt
Patrulje
fre. 25.917.00Båtvakt
Patrulje
lør. 26.910.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
søn. 27.910.00Båtvakt
Patrulje
16.00Båtvakt
Patrulje
40man. 28.918.00Båtvakt
Vintervakt
tir. 29.918.00Båtvakt
Vintervakt
ons. 30.918.00Båtvakt
Vintervakt / NK Opplæring
okttor. 1.1018.00Båtvakt
Vintervakt
fre. 2.1018.00Båtvakt
Vintervakt
41man. 5.1007.00Aktivitet
Service
Fartøy UAD
tir. 6.10 Aktivitet
Service
Fartøy UAD
ons. 7.10 Aktivitet
Service
Fartøy UAD
tor. 8.10 Aktivitet
Service
Fartøy UAD
fre. 9.10 -> 16.00Aktivitet
Service
Fartøy UAD
18.00Båtvakt
Vintervakt
42man. 12.1018.00Båtvakt
Vintervakt
tir. 13.1018.00Båtvakt
Vintervakt
ons. 14.1018.00Båtvakt
Vintervakt
tor. 15.1018.00Båtvakt
Vintervakt
fre. 16.1016.00Båtvakt
V Sjø Mannskap
16.00Transport
Tidspunkt er klarert med kursleder
Transport til/fra V-Sjø
lør. 17.10 Båtvakt
V Sjø Mannskap
søn. 18.10 -> 18.00Båtvakt
V Sjø Mannskap
43man. 19.1018.00Båtvakt
Vintervakt
tir. 20.1018.00Båtvakt
Vintervakt
ons. 21.1018.00Båtvakt
Vintervakt
tor. 22.1018.00Båtvakt
Vintervakt
fre. 23.1018.00Båtvakt
Vintervakt
44man. 26.1018.00Båtvakt
Vintervakt
tir. 27.1018.00Båtvakt
Vintervakt
ons. 28.1018.00Båtvakt
Vintervakt
tor. 29.1018.00Båtvakt
Vintervakt
fre. 30.1016.00Eksterne kurs
KSJØ CREW RKBH - Kurs nr.2 høst 2020
KSJØ KURS NR 2 - Høst 2020
16.00Eksterne kurs
KSJØ STAB - Kurs nr 2 høst 2020
KSJØ KURS NR 2 - Høst 2020
18.00Båtvakt
Vintervakt
lør. 31.10 Eksterne kurs
KSJØ CREW RKBH - Kurs nr.2 høst 2020
KSJØ KURS NR 2 - Høst 2020
 Eksterne kurs
KSJØ STAB - Kurs nr 2 høst 2020
KSJØ KURS NR 2 - Høst 2020
novsøn. 1.11 -> 17.00Eksterne kurs
KSJØ CREW RKBH - Kurs nr.2 høst 2020
KSJØ KURS NR 2 - Høst 2020
-> 17.00Eksterne kurs
KSJØ STAB - Kurs nr 2 høst 2020
KSJØ KURS NR 2 - Høst 2020