Abboner på denne kalenderen (få den inn i Outlook etc)MånedUkeDatoTidTypeBeskrivelse
mar12ma 20.318:00Interne kurs
Grunnkurs førstehjelp 6 timer, del 1
Grunnkurs førstehjelp 6 timer, del 1
18:00Dugnad
Mot slutten av oppussinga
Dugnad
on 22.319:00Interne møter
Planlegging av Kart - Kompass og GPS Kurs
Arbeidsmøte
to 23.318:00Dugnad
Dugnad Mot slutten av oppussinga
Medlemsmøte Hjelpekorps
18:00Interne kurs
Grunnkurs førstehjelp 6 timer, del 2
Grunnkurs førstehjelp 6 timer, del 2
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 25.3Eksterne møter
Årsmøte Akershus Røde Kors
sø 26.3Eksterne møter
Årsmøte Akershus Røde Kors
09:00Sanitetsvakt
Nordåsenrennet 2017
Sanitetsvakt Nordåsen Stadion m / Snøskuter
apr13lø 1.411:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 2.400:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
14ma 3.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
ti 4.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
on 5.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
18:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 6.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 7.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
lø 8.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
Vintervakt
Påske
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 9.4 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
 Vintervakt
Påske
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
16:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
15ma 10.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
ti 11.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
on 12.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
to 13.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
fr 14.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
lø 15.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 16.4 Vintervakt
Påske
-> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
16ma 17.4 Vintervakt
Påske
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
ti 18.4Vintervakt
Påske
on 19.4Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 20.418:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 22.409:00Eksterne kurs
Grunnopplæring Hjelpekorpsene på Øvre Romerike
Kart - Kompass - GPS
sø 23.409:00Eksterne kurs
Grunnopplæring Hjelpekorpsene på Øvre Romerike
Kart - Kompass - GPS
17on 26.418:30Eksterne møter
Arr. Nannestad og Gjerdrum RKH
Felles medlemsmøte Hjelpekorpsene på Øvre Romerike
fr 28.4Eksterne møter
Mer info kommer senere.
Hjelpekorpskonferansen
lø 29.4 Eksterne møter
Mer info kommer senere.
Hjelpekorpskonferansen
09:00Eksterne kurs
Ambulansepersjonell
Rep.kurs Ambulanse
sø 30.4Eksterne møter
Mer info kommer senere.
Hjelpekorpskonferansen
-> 18:00Eksterne kurs
Ambulansepersjonell
Rep.kurs Ambulanse
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
mai18ma 1.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
ti 2.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
on 3.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
18:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 4.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 5.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
lø 6.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
sø 7.5 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
19ma 8.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
ti 9.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
on 10.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
to 11.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
fr 12.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
lø 13.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
08:00Sanitetsvakt
DNB CUP Gjerdrum 2017
17:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
sø 14.5 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
08:00Sanitetsvakt
DNB CUP Gjerdrum 2017
20to 18.518:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sø 21.514:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
21on 24.518:00Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
to 25.5 Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
fr 26.5 Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
lø 27.5 Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
sø 28.5 -> 16:00Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
22on 31.518:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
junto 1.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sø 4.617:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
23to 8.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 10.6Profilering
Profilering og Sanitetsvakt
Nannestad Dagene 2017
Profilering
Mer info kommer senere
Gjerdrumdagen 2017
sø 11.6Profilering
Profilering og Sanitetsvakt
Nannestad Dagene 2017
24on 14.618:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 15.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sø 18.617:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
25lø 24.6Sanitetsvakt
Raumerrittet
09:00Sanitetsvakt
Sanitetsvakt
Romeriksåsen på Langs
26on 28.618:00Aktivitet
Sommeravslutning for Omsorg og Hjelpekorps
Sommeravslutning NGRK
to 29.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
julsø 2.714:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
28to 13.718:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
29sø 23.717:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
30to 27.718:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
aug31sø 6.817:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
32to 10.818:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
34to 24.818:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sep35sø 3.914:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
36to 7.918:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
37sø 17.914:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
38to 21.918:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
okt39sø 1.1014:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
40to 5.1018:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
42to 19.1018:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sø 22.1012:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
43to 26.1018:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
nov44to 2.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sø 5.1112:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt
Strømmen IL Fotball
46to 16.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
48to 30.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
des50to 14.1218:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
52to 28.1218:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
jan2to 11.118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
4to 25.118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
feb6to 8.218:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184