Abboner på denne kalenderen (få den inn i Outlook etc)MånedUkeDatoTidTypeBeskrivelse
nov46lø 18.1115:00Sanitetsvakt
Ambulansevakt Telenor arena
Fotballcup Telenor Arena
48ti 28.1118:00Eksterne møter
Fellesmøte Romerike og Bærum
Felles korpsveld i Bærum
on 29.1119:00Interne møter
Medlemsmøte
to 30.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
des49sø 10.12Eksterne kurs
Amb.184 Reservert til Beredskapsambulansekurs
Ambulansekurs
50on 13.1219:00Interne møter
En avsluttning før Jul
Medlemsmøte
to 14.1218:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
52to 28.1218:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
jan2on 10.1Korpskveld
Første Medlemsmøte i 2018
to 11.118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 13.1Eksterne kurs
Ambulansekurs
sø 14.1Eksterne kurs
Ambulansekurs
3fr 19.1Eksterne kurs
KFØR
lø 20.1 Eksterne kurs
KFØR
sø 21.1Eksterne kurs
KFØR
4on 24.1Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 25.118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 26.1Eksterne kurs
KFØR
lø 27.1 Eksterne kurs
KFØR
sø 28.1Eksterne kurs
KFØR
feb5fr 2.2Eksterne kurs
Ambulansekurs
lø 3.2 Eksterne kurs
Ambulansekurs
sø 4.2Eksterne kurs
Ambulansekurs
6on 7.2Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
Eksterne kurs
Vinterkurs i vakker natur i Valdres. Påmeldinsfrist: 23.12.2017
Vinterkurs Region Øst/Mjøs 2018
to 8.2 Eksterne kurs
Vinterkurs i vakker natur i Valdres. Påmeldinsfrist: 23.12.2017
Vinterkurs Region Øst/Mjøs 2018
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 9.2 Eksterne kurs
Vinterkurs i vakker natur i Valdres. Påmeldinsfrist: 23.12.2017
Vinterkurs Region Øst/Mjøs 2018
lø 10.2 Eksterne kurs
Vinterkurs i vakker natur i Valdres. Påmeldinsfrist: 23.12.2017
Vinterkurs Region Øst/Mjøs 2018
sø 11.2Eksterne kurs
Vinterkurs i vakker natur i Valdres. Påmeldinsfrist: 23.12.2017
Vinterkurs Region Øst/Mjøs 2018
7ti 13.2Eksterne møter
Arr. EHRKH
Felles regodjkenning for korpsene på Romerike
8on 21.2Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
19:00Interne møter
Årsmøte Nannestad og Gjerdrum Røde Kors
to 22.218:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
mar9lø 3.3Eksterne kurs
Ambulansekurs
sø 4.3Eksterne kurs
Ambulansekurs
10on 7.3Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 8.318:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
11lø 17.3Eksterne kurs
Ambulansekurs
Eksterne møter
Årsmøte Akershus Røde Kors
sø 18.3Eksterne kurs
Ambulansekurs
Eksterne møter
Årsmøte Akershus Røde Kors
12on 21.3Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 22.3Eksterne møter
Felles Korpskveld i Asker
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sø 25.300:00Aktivitet
Påske
13ma 26.3 Aktivitet
Påske
ti 27.3 Aktivitet
Påske
on 28.3 Aktivitet
Påske
to 29.3 Aktivitet
Påske
fr 30.3 Aktivitet
Påske
lø 31.3 Aktivitet
Påske
aprsø 1.4 Aktivitet
Påske
14ma 2.4 -> 00:00Aktivitet
Påske
on 4.4Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 5.418:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 7.4Eksterne kurs
KSAM
sø 8.4Eksterne kurs
KSAM
15fr 13.4Eksterne kurs
Ambulansekurs
lø 14.4 Eksterne kurs
Ambulansekurs
sø 15.4Eksterne kurs
Ambulansekurs
16on 18.4Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 19.418:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 21.4Interne kurs
SOR - Samling
sø 22.4Interne kurs
SOR - Samling
17on 25.4Eksterne kurs
Ambulansekurs
fr 27.4Eksterne kurs
Kart, Kompass og GPS Kurs
lø 28.4 Eksterne kurs
Kart, Kompass og GPS Kurs
sø 29.4Eksterne kurs
Kart, Kompass og GPS Kurs
mai18on 2.5Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 3.518:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 4.5Eksterne møter
Hjelpekorpskonferansen
lø 5.5 Eksterne møter
Hjelpekorpskonferansen
sø 6.5Eksterne møter
Hjelpekorpskonferansen
19ti 8.5Profilering
Røde Kors Dagen
on 9.5Eksterne kurs
B - Kurs / Videregående Nivå
Region Øst Kurene på Stavern
to 10.5 Eksterne kurs
B - Kurs / Videregående Nivå
Region Øst Kurene på Stavern
fr 11.5 Eksterne kurs
B - Kurs / Videregående Nivå
Region Øst Kurene på Stavern
lø 12.5 Eksterne kurs
B - Kurs / Videregående Nivå
Region Øst Kurene på Stavern
sø 13.5Eksterne kurs
B - Kurs / Videregående Nivå
Region Øst Kurene på Stavern
20on 16.5Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 17.5Sanitetsvakt
fellesarr. på Gjerdrum Ungdomskole
Sanitetsvakt 17 Mai i Gjerdrum
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
21ti 22.5Eksterne kurs
Teori
GSOR/KSOR
to 24.5Eksterne kurs
Teori
GSOR/KSOR
fr 25.5Aktivitet
Her må vi stille lag
DM Førstehjelp
lø 26.5Aktivitet
Her må vi stille lag
DM Førstehjelp
22on 30.5Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 31.518:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
junfr 1.6Eksterne kurs
Praksishelg i Romeriksåsen (Råsjøen)
GSOR/KSOR
lø 2.6 Eksterne kurs
Praksishelg i Romeriksåsen (Råsjøen)
GSOR/KSOR
sø 3.6Eksterne kurs
Praksishelg i Romeriksåsen (Råsjøen)
GSOR/KSOR
23to 7.6Eksterne møter
Årshjulmøte
lø 9.6Profilering
Gjerdrum Dagen
Profilering
Nannestad Dagene
Sanitetsvakt
Nannestad Cup
sø 10.6Profilering
Nannestad Dagene
Sanitetsvakt
Nannestad Cup
24on 13.6Eksterne kurs
Arr. Nannestad og Gjerdrum RKH
Felles regodjkenning for korpsene på Romerike
to 14.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
26on 27.6Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 28.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
jul28to 12.718:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
30to 26.718:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
aug32to 9.818:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
34on 22.8Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 23.818:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sep35sø 2.9Øvelse
Distriksøvelse
36on 5.9Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 6.918:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 7.9Aktivitet
NM Førstehjelp
lø 8.9 Aktivitet
NM Førstehjelp
sø 9.9Aktivitet
NM Førstehjelp
38on 19.9Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 20.918:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
okt40on 3.10Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 4.1018:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
42on 17.10Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 18.1018:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
43lø 27.10Eksterne kurs
SOR Samling
Eksterne kurs
Sambandssamling
sø 28.10Eksterne kurs
SOR Samling
Eksterne kurs
Sambandssamling
44on 31.10Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
novto 1.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
46on 14.11Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 15.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184