Abboner på denne kalenderen (få den inn i Outlook etc)MånedUkeDatoTidTypeBeskrivelse
mar13ma 27.318:00Korpskveld
Kart og kompasskurs
Korpskveld
fr 31.318:00Eksterne møter
Årsmøte i Sogn og Fjordane Røde Kors
Distriktsårsmøte
aprlø 1.4 Eksterne møter
Årsmøte i Sogn og Fjordane Røde Kors
Distriktsårsmøte
sø 2.4 -> 16:00Eksterne møter
Årsmøte i Sogn og Fjordane Røde Kors
Distriktsårsmøte
14to 6.418:00Øvelse
Trening krevande lende
Krevande lende
lø 8.411:00Eksterne kurs
Idrettskadekurs
Idrettskadekurs
15ma 10.418:00Korpskveld
Påskeberedskap, informasjon om Nesholmen
Korpskveld
16on 19.418:00Øvelse
Båttrening
Vannredning
17ma 24.418:00Korpskveld
Klargjering for Nesholmen
Korpskveld
fr 28.418:00Eksterne kurs
Krevande lende
Grunnkurshelg Nesholmen
18:00Eksterne kurs
KSOR (kvalifisert søk og redning)
Grunnkurshelg Nesholmen
18:00Eksterne kurs
KVANN (kvalifisert vannredning)
Grunnkurshelg Nesholmen
lø 29.4 Eksterne kurs
Krevande lende
Grunnkurshelg Nesholmen
 Eksterne kurs
KSOR (kvalifisert søk og redning)
Grunnkurshelg Nesholmen
 Eksterne kurs
KVANN (kvalifisert vannredning)
Grunnkurshelg Nesholmen
sø 30.4 -> 16:00Eksterne kurs
Krevande lende
Grunnkurshelg Nesholmen
-> 16:00Eksterne kurs
KSOR (kvalifisert søk og redning)
Grunnkurshelg Nesholmen
-> 16:00Eksterne kurs
KVANN (kvalifisert vannredning)
Grunnkurshelg Nesholmen
mai18to 4.510:00Forebygging
Opptur 2017 - Brandsøyåsen
Opptur 2017
19ma 8.518:00Korpskveld
17.mai forbereding
Korpskveld
to 11.518:00Øvelse
Trening Krevande lende
Krevande lende
20ti 16.522:00Sanitetsvakt
Sanitetsvakt i Storeåsen for russen
16.mai i Åsen
on 17.516:00Profilering
Borgartog
17. Mai
fr 19.517:00Eksterne kurs
Kvalifisert Førstehjelp - Del 1 av 2
Kvalifisert Førstehjelp - KFØR
lø 20.5 Eksterne kurs
Kvalifisert Førstehjelp - Del 1 av 2
Kvalifisert Førstehjelp - KFØR
sø 21.5 -> 17:00Eksterne kurs
Kvalifisert Førstehjelp - Del 1 av 2
Kvalifisert Førstehjelp - KFØR
21ma 22.518:00Korpskveld
Vannredning
Korpskveld
on 24.518:00Øvelse
Microøvelse
Vannredning
lø 27.510:30Profilering
Open dag på Steinvik Fiskefarm
Open dag på Steinvik Fiskefarm
jun22fr 2.617:00Eksterne kurs
Kvalifisert Førstehjelp - Del 2 av 2
Kvalifisert Førstehjelp - KFØR
18:00Forebygging
Metodesamling Elv/krevande lende
Metodesamling
lø 3.6 Eksterne kurs
Kvalifisert Førstehjelp - Del 2 av 2
Kvalifisert Førstehjelp - KFØR
 Forebygging
Metodesamling Elv/krevande lende
Metodesamling
sø 4.6 -> 17:00Eksterne kurs
Kvalifisert Førstehjelp - Del 2 av 2
Kvalifisert Førstehjelp - KFØR
-> 18:00Forebygging
Metodesamling Elv/krevande lende
Metodesamling
23fr 9.616:00Eksterne kurs
Lagleiing, Søk og Redning, LSOR
Lagleiing Søk og Redning, LSOR
16:00Eksterne kurs
LSOR (lagledelse søk og redning)
Lagledelse Søk og Redning
lø 10.6 Eksterne kurs
Lagleiing, Søk og Redning, LSOR
Lagleiing Søk og Redning, LSOR
 Eksterne kurs
LSOR (lagledelse søk og redning)
Lagledelse Søk og Redning
sø 11.6 -> 17:00Eksterne kurs
Lagleiing, Søk og Redning, LSOR
Lagleiing Søk og Redning, LSOR
-> 16:00Eksterne kurs
LSOR (lagledelse søk og redning)
Lagledelse Søk og Redning
24to 15.618:00Øvelse
Trening Krevande lende
Krevande lende
sep37fr 15.917:00Eksterne kurs
Vidaregåande vannredning, VVANN
Vidaregåande Vannredning
18:00Eksterne kurs
Vannredningskurs for lagleiara
Vidaregåande Vannredning
lø 16.9 Eksterne kurs
Vidaregåande vannredning, VVANN
Vidaregåande Vannredning
 Eksterne kurs
Vannredningskurs for lagleiara
Vidaregåande Vannredning
sø 17.9 -> 17:00Eksterne kurs
Vidaregåande vannredning, VVANN
Vidaregåande Vannredning
-> 16:00Eksterne kurs
Vannredningskurs for lagleiara
Vidaregåande Vannredning
okt43fr 27.1017:00Eksterne kurs
Kurshaldarkurs
Kurshaldarkurs
lø 28.10 Eksterne kurs
Kurshaldarkurs
Kurshaldarkurs
sø 29.10 -> 16:00Eksterne kurs
Kurshaldarkurs
Kurshaldarkurs